Hlavní strana

„Pohleďte, jsem jiný, vystoupil jsem z davu, rozhlédl se kol, řka: „Vaše žití z mrtvého a červy prolezlého pochází, vaše vědomí prázdný džbán připomíná – vaše podstata je nejasná!!!“… hle na východě Jitřenka. Lucifer přichází, aby svou moudrost rozdělil mezi ty, jenž naslouchají a chtějí porozumět! Berte si z koláče moudrosti!… vystupte, řka: „Pohleďte, já jsem jiný, jsem pravý člověk – jsem ???“